Radøy Bemanning er spesialisert på bemanning innen bygg, anlegg og industri. Vi arbeider målbevisst for å bygge og vedlikeholde gode holdninger til sikkerhet og kvalitet hos alle i organisasjonen.

Radøy Bemanning skal bidra til positiv utvikling hos våre kunder.
I dette legger vi at vårt personell skal bidra til å gjennomføre prosjekter som krever mer personell enn våre kunders faste bemanning.

Videre skal vårt personell være av slik kvalitet, eller inneha slik kompetanse at de oppleves om et positivt tilskudd i produksjon og prosjektgjennomføringen til våre kunder.

Leie personell Jobbe hos oss?