Bemanning

Radøy Bemanning tilbyr fleksible, stabile og lønnsomme bemanningsløsninger til næringslivet.

Vi bidrar til at våre kunder har muligheten til å ta på seg alle de prosjekter og utfordringer de ønsker, uten at personell skal være en begrensende faktor.

Alle våre ansatte snakker et nordisk språk eller engelsk. Vi har også etablert et heleid datterselskap i Romania som rekrutterer og kvalitetssikrer kompetanse på personell rekruttert fra Øst-Europa.

Radøy Bemanning organiserer reise, transport og bolig for våre kandidater. Kandidatene har flere ulike nasjonaliteter, og vi har et sterkt fokus på kultur og språk forståelse, samt på å integrere våre utenlandske arbeidere på beste mulige måte. Slik sikrer vi godt personell til våre kunder.

Kontakt oss