HMS/KS

Vi arbeider målbevisst for å bygge og vedlikeholde gode holdninger til sikkerhet og kvalitet hos alle i organisasjonen. Blant annet gjennom kontinuerlig forbedring av dokumentasjon, rutiner og yrkesmessige kvalifikasjoner forøvrig.

Våre prosesser følger vårt KS system ihht. NS-EN ISO 9001:2015, med eventuelt tillegg av prosjektspesifikke prosedyrer.

For å sikre kvalitet har vi også i Romania etablert et eget heleid datterselskap som kvalitetssikrer kompetanse på personell rekruttert fra Øst-Europa.